Allemansrätten

Tips på bra material kring allemansrätten!

Allemansrätten Tipsrunda (Naturvårdsverket)

Allemansrätten Frågor (Naturvårdsverket)

Färdigt arbetsmaterial i allemansrätten (Håll Sverige rent, Det stora örnäventyret)

Tipspromenad Allemansrätten (Håll Sverige rent)

En saga om allemansrätten (Håll Sverige rent, för mindre barn)

Tipspromenad Allemansrätten Friluftsfrämjandet

Informationsfolder om allemansrätten från Naturvårdsverket

Allemansrätten Spel (elevspel.se)

 

En film om allemansrätten från Naturvårdsverket

 

En film om allemansrätten