Allmän information

Idrott och Hälsa

Idrott och Hälsa är ett kunskapsämne som ingår i skolans timplan. Ämnet är en del av skoldagen precis som alla andra ämnen, därför är det viktigt att eleven deltar efter sin förmåga på alla skolans lektionspass. Har eleven varit sjuk, men är så pass frisk att hen kan gå till skolan så ber jag er att ta med idrottskläder även om hen inte återhämtat sig till 100%. Jag anpassar då lektionens innehåll efter elevens förmåga och ger eleven lugnare övningar om det är ett lektionspass där aktivitetsnivån är hög.

Ni får gärna informera mig via lapp/mail om ert barn bör ta det lugnare/få anpassade övningar under idrottslektionen. Vid läkarintyg eller andra särskilda behov som till exempel vid ett brutet ben så kan undantag för deltagande göras.

För att kunna tillgodose sig utbildningen och uppnå målen krävs att eleven har med sig rätt utrustning till lektionerna. Det är föräldrarnas ansvar att eleven har tillgång till rätt utrustning för att kunna medverka på lektionerna.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Isaksson, Idrottslärare, Vaxmoraskolan.

 

Allmän information till föräldrar som pdf.