Ängsorientering är något svårare än skolgårdsorienteringen men fortfarande lättare än i skogen. Dessa kontroller rekommenderas att ta före man ger sig in i skogen, träna på att passa kartan mot hur det ser ut i verkligheten och att passa kartan mot norr. När du känner dig säker på dessa är det dags att ge sig in i skogen.

Kartor

Kontroll 1 och 2

Kontroll 3 och 4

Kontroll 5 och 6

Kontroll 7 och 8

Kontroll 9 och 10