Badvett

Arbetet med bad, båt och isvett sker med eleverna i årskurs 3. Arbetet utgår från Svenska Livräddningssällskapets informations- och arbetsmaterial.

Material som vi arbetar utifrån

Film – Vi börjar se Svenska Livräddningssällskapets film om Bad, båt och isvett.

Man kan beställa ”Barnens Livräddningsskola” gratis från SLS. Man kan också använda sig av de gamla elevhäftena som finns som pdf filer.

SLS har kommit ut med en lärarhandledning som man kan utgå ifrån när man arbetar med dessa kunskapsområden.

Livräddningsskola Lärarhandledning

Badvett (Elevhäfte, arbeteshäfte för elever.)

Badvett 

Eleverna börjar med att titta på filmen om badvett.

Därefter får eleverna diskutera filmen utifrån de frågor som finns i lärarhandledningen. Vad ska man tänka på när man badar? Hur man ska göra om någon behöver hjälp?.

BADVETT – berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga – du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmaterial.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 • Undvik solens starka strålar mitt på dagen.

Allmänna tips

När de sett och diskuterat alla filmer så kan man föra en diskussion om vad man ska göra om det hänt en olycka.

Hur gör du om det hänt en olycka och du ska larma, och vad säger du till 112?

 • Vad är det som har hänt?
 • Hur många är skadade?
 • Ditt namn?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vilken adress har olyckan skett på?
 • Kan du lämna en vägbeskrivning?
 • Kan du möta och visa vägen?

För att få en så bra genomgång som möjligt är mitt tips att beställa SLS material i bad, båt och isvett. Passa på att köpa filmen ”Bad, båt och isvett”. Det är en bra utgångspunkt på arbetet och är bra anpassad för barn.

Övrigt material som man kan använda sig av i arbetet