Båtvett

Arbetet med bad, båt och isvett sker med eleverna i årskurs 3. Arbetet utgår från Svenska Livräddningssällskapets informations- och arbetsmaterial.

Material som vi arbetar utifrån

Film – Vi börjar se Svenska Livräddningssällskapets film om Bad, båt och isvett.

Man kan beställa ”Barnens Livräddningsskola” gratis från SLS. Man kan också använda sig av de gamla elevhäftena som finns som pdf filer.

SLS har kommit ut med en lärarhandledning som man kan utgå ifrån när man arbetar med dessa kunskapsområden.

Livräddningsskola Lärarhandledning

Båtvett (Elevhäfte, arbeteshäfte för elever.)

BÅTVETT – berättar hur du uppträder i en båt

 • Använd alltid flytväst
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 • Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reserv-åra eller paddel i båten
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka

Allmänna tips

När de sett och diskuterat alla filmer så kan man föra en diskussion om vad man ska göra om det hänt en olycka.

Hur gör du om det hänt en olycka och du ska larma, och vad säger du till 112?

 • Vad är det som har hänt?
 • Hur många är skadade?
 • Ditt namn?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vilken adress har olyckan skett på?
 • Kan du lämna en vägbeskrivning?
 • Kan du möta och visa vägen?

För att få en så bra genomgång som möjligt är mitt tips att beställa SLS material i bad, båt och isvett. Passa på att köpa filmen ”Bad, båt och isvett”. Det är en bra utgångspunkt på arbetet och är bra anpassad för barn.

Övrigt material som man kan använda sig av i arbetet