Bedömning – Dans

Hur bedömer man då i arbetsområdet dans?

I dans bedömer man elevernas förmåga att röra sig i takt och rytm till musik. Vissa danser som eleverna gör filmar jag för att kunna använda som underlag om någon skulle ifrågasätta betyget i momentet dans. Det finns också en annan fördel att filma eleverna då man kan gå tillbaka och titta på elevernas danser flera gånger.

I dansen ser man om eleverna rör sig i takt och rytm till musiken. Man bedömer elevernas rörelseförmåga i dansen det vill säga mjukheten i rörelsen i förhållande till musiken. Man ser om eleven behärskar olika rörelseövergångar mellan olika danssteg. Om eleven kan ta ut rörelserna i dansen. Man ser också om rörelserna är automatiserade eller om eleven får koncentrera sig på att utföra rörelserna. Man kan också bedöma elevernas komplexitet i rörelserna till exempel koordination mellan armar och ben. Svårighetsgrad i dansstegen.

 

Vad säger bedömningsmatrisen 

Mål

Att kunna utföra olika danser och rörelser till musik. Att kunna följa takt och rytm i olika danser, lekar och rörelser till musik.

Bedömning för betyget E

Eleven är delaktig i olika danser. Eleven kan utföra rörelserna i enklare danser.

Eleven kan till viss del utföra rörelser till musikens takt och rytm i de danser som vi har tränat på i skolan som till exempel jenka, bugg och Yankee Doodel.

Eleven kan till viss del anpassa sina rörelser i relation till den valda musiken i den egenkomponerade dansen. I den egenkomponerade dansen behöver eleven mer träning för att kunna röra sig i förhållande till musikens takt och rytm. Eleven behöver också träna på att våga ta ut rörelserna för att helhetsintrycket ska bli bättre.

Bedömning för betyget C

Eleven är delaktig i olika danser. Eleven kan utföra rörelserna i enklare danser.

Eleven kan relativt väl utföra rörelser till musikens takt och rytm i de danser som vi har tränat på i skolan som till exempel jenka, bugg och Yankee Doodel.

Eleven kan relativt väl anpassa sina rörelser i relation till den valda musiken i den egenkomponerade dansen. I den egenkomponerade dansen behöver eleven mer träning för att kunna röra sig i förhållande till musikens takt och rytm. Eleven behöver också träna på att våga ta ur rörelserna för att helhetsintrycket ska bli bättre.

Bedömning för betyget A

Eleven är delaktig i olika danser. Eleven kan utföra rörelserna i enklare danser.

Eleven kan mycket väl utföra rörelser till musikens takt och rytm i de danser som vi har tränat på i skolan som till exempel jenka, bugg och Yankee Doodel.

Eleven kan anpassa sina rörelser väl till den valda musiken i den egenkomponerade dansen. I den egenkomponerade dansen visar eleven att han/hon kan röra sig i förhållande till musikens takt och rytm. Eleven vågar ta ut rörelserna så att helhetsintrycket blir bra.

 

Exempel på bedömningsnivåer i dans

Det första exemplet liknar det som eleverna gör i åk 5. I åk 5 gör eleverna egna danser i grupp. Även fast eleverna dansar i grupp så bedöms eleverna individuellt. Eleverna är inte beroende av kamraternas nivå och förmåga för att uppnå ett visst betyg. I dessa danser ser man tydligt om eleverna kan dansstegen, om de kan följa takten i dansen och man ser vilken nivå eleven genomför rörelserna och vilken rytm eleven har i olika rörelser och rörelseövergångar.

För betyget E i elevernas egna danser

 

För betyget C i elevernas egna danser

 

För betyget A i elevernas egna danser

 

Exempel på bedömningsnivåer i dans

I det andra exemplet se dansar eleverna bugg. Här blir samspelet med kamraten en viktig del och för att få en rättvis bedömning i momentet så ser jag till att det byter danspartner så ofta som möjligt. Även här bedöms elevens förmåga att röra sig i takt och rytm till musiken. Vilken nivå olika rörelser sker i till exempel olika turer.

 

För betyget E i bugg

 

För betyget C i bugg

 

För betyget A i bugg

 

Exempel på hur man bedömer i dans

Här kommer ett exempel på vad man bedömer i dans. Vad man tittar på och olika förmågor i rörelse i takt och rytm till musik.

Se filmen från 2 minuter och 20 sekunder till 4 minuter.

Exempel på hur man bedömer i rytm.

Ytterligare ett exempel på hur man ser om eleven kan röra sig i rytm till musik.

 

Bedömning i dans

Ovanstående filmer är exempel på hur man bedömer takt och rytm i olika danser och lekar till musik.

När man undervisar elever kan det ibland vara svårt att se dessa olika delar samtidigt som man instruerar. Vissa elever är lätta att bedöma medans andra är svårare. Här finns det en fördel att filma eleverna om man känner sig osäker för då kan man gå tillbaka och se om danserna flera gånger och titta på danserna utifrån olika perspektiv det vill säga olika förmågor vid bedömningen.

Att välja olika typer av danser och träna och fokusera på olika delar inom dansen ger eleverna större chans att visa sina förmågor inom området. Till exempel kan man försöka följa en dans via just dance, där man inte i första hand tittar på om eleverna kan stegen och röra sig i takt utan att man mer tittar på rytm och mjukheten i dansen. Medans man i den egen komponerade dansen lägger mer fokus på om eleverna rör sig i takt till musiken och om stegen är automatiserade och hur komplexa dansstegen är, till exempel kombinerar man benrörelser med armar och stämmer det överens med den valda musiken.  I enklare danser som olika klapp danser och till exempel jenka kan man bedöma elevernas förmåga att räkna takten och slagen i dansen.