Besök av föräldrar på idrottslektioner

Till föräldrar som vill besöka en idrottslektion.

I framförallt de yngre åldrarna kan det bli väldigt mycket besök av föräldrar på lektionerna. Om det blir för mycket föräldrar som besöker samma klass så är min känsla och erfarenhet att det skapar en oro i gruppen.

Därför skulle jag vilja att föräldrar som har för avsikt att besöka en idrottslektion hör av sig till mig personligen i god tid i förväg. Om jag upplever att det har varit mycket föräldrar på besök i samma klass så kan jag be er att återkomma längre fram under terminen.

Jag skulle önska att föräldrar till elever i år 1 inte gör några besök under höstterminen då man själv som lärare vill lära känna gruppen och eleverna.

Om man som förälder har för avsikt att besöka en lektion så ska man som förälder vara beredd på att presentera sig för hela gruppen och eventuellt delta och hjälpa till med olika aktiviteter och övningar.

Om du vill besöka en idrottslektion kontakta mig genom andis_s@edu.sollentuna.se

Hälsningar

Anders Isaksson, Idrottslärare, Vaxmoraskolan.