Bedömningsmatris, årskurs 1-3

När jag bedömer eleverna i år 1-3 i ämnet idrott och hälsa så använder jag mig av underlaget för skriftliga omdömen som kommunen har kommit ut med där alltså samtliga ämnen är representerade på ett dokument utifrån om eleven har uppnått målen eller ej.

Bedömningen för hela kommunen där idrott och hälsa finns representerad ser ut som följer. Sen sätter man bara X i rutan som man tycker att eleverna ligger i i förhållande till kunskapskraven för år 6. Om en elev inte uppnått målet i idrott och hälsa ska åtgärdsprogram upprättas.

Sollentuna kommun, bedömning åk 1-3.

Ömdömesblankett åk 1-3