Betygsmatris, årskurs 6

I länken nedan finns en pdf fil som heter Bedömningsmatris åk 6 pdf. Jag har provat lite olika former för betyg och bedömning av elevernas kunskaper i åk 6, just nu arbetar jag med denna bedömningsmatris den går säkert att utveckla och göra bättre. Förhoppningen med matrisen är att eleverna lättare ska förstå vilka områden som de behöver utveckla och arbeta mer med samt vilka områden som de faktiskt är duktiga i.  Den ska också syfta till att eleven/föräldrarna ska få det lättare att förstå varför den får det betyg den får.

(Bedömningsmatris åk 6 pdf).