Bildstöd för lektionen

Att använda sig av bildstöd underlättar för eleverna vid genomgångar och eleverna får lättare att följa med hur lektionen är uppbyggd. Eleverna ser redan när de kommer in i idrottshallen lektionens innehåll och vilket kunskapskrav vi arbetar med.

 

 

 

 

 

Ta gärna del av de bilder som jag använder mig av på mina lektioner:


Kunskapskrav 

Kunskapskrav

Rörelse


Arbetsområden

Arbetsområde

Dans

Basket

Lekar


Dagens lektion

Dagens lektion

Samling

Genomgång

Kör igång

Avslutning

Duscha