Brand och eld

Om du vill arbeta med Brand och Eld så har Myndigheten för samhälle och beredskap kommit ut med utbildningsmaterial för elever i skolan. Materialet är framtaget utifrån skolans kursplaner i olika ämnen.

Brand och Eld 6-10 år Elevhäfte

Brand och Eld 6-10 år Lärarhandledning

Brand och Eld 9-13 år Elevhäfte

Brand och Eld 9-13 år Lärarhandledning

Det brinner i ditt hus – hur gör du?

Släcka bränder hemma

Brandvarnare räddar liv

https://www.youtube.com/watch?v=xD-qIV5F2rQ

Brand i ett vardagsrum – brandförlopp 

Brandfilt

Pulversläckare