Bugg

De flesta elever brukar tycka att bugg är roligt efter ett tag, det går ganska snabbt att lära sig grundstegen och enklare turer som gör att det ser bra ut och känns roligt. Här kommer hur jag tränar bugg med eleverna på min skola.

Grundsteg 

Övning 1 – grundsteg (27 s – 36 s in i filmen nedan)

Eleverna börjar med att trampa på stället i takt till musiken.

Övning 2 – grundsteg (36 s – 1 m 9 s in i filmen nedan)

Eleverna tränar enskilt, pojkarna och flickornas grundsteg skiljer sig åt då pojkarna kliver fram med vänster fot och höger lyfts bara upp och ner på stället. Medans flickorna kliver fram med höger fot och låter vänster arbeta på stället.

Instruktioner för dessa två övningar se filmen från början till 1 min och 10 sek in i filmen.

Övning 3 – grundsteg ( 1 m 9 s – 1 m 43 s in i filmen ovan)

Dela nu i eleverna i par, stå mitt emot varandra utan att hålla i varandra. Gör grundsteget mot varandra, öva på att gå in mot varandra på 1:an. Sänk gärna musiken lite och räkna in eleverna i takten.

Övning 4 – grundsteg (1 m 43 s – 2 m in i filmen ovan)

Samma övning som ovan men med skillnaden att nu kopplar man grepp om varandras händer. Håll inte så hårt i varandra, pojkarna fattar en överhandsgrepp och flickorna ett underhandsgrepp. Håll ett stabilt grepp så att motparten vet vad den ska göra, tydligt grepp men inte för hårt och inte för löst. När man kopplat greppet gör man grundsteget mot varandra.

Övning 5 – grundsteg (2 m – 2 m 15 s in i filmen ovan)

Visa att eleverna kan vrida lite på foten för att undvika att de trampar på varandra. Nu gör man grundsteget mot varandra samtidigt som man försöker vrida sig runt i en cirkel.

 

Turer 

När man har fått in grundsteget så kan man gå över och göra olika turer eller snurrar. Det finns en mängd olika turer att välja på. De som finns med nedan är de som jag brukar använda mig av.

Övning 6 – Enkelt platsbyte ( 2 m 16 s – 2 m 34 s in i filmen ovan)

Håll i varandra och gör grundsteget, när föraren känner sig redo släpper man sin högra hand och fortsätter göra grundsteget, när man känner sig redo för platsbytet så för man upp den vänstra handen när man är som längst ifrån varandra och följaren snurrar genom och föraren backar tills man följaren står på förarens plats och föraren står på följarens plats.  När man bytt plats kopplar man grepp med båda händerna och fortsätter med grundsteget.

Övning 7 – Dubbel platsbyte ( 2 m 34 s – 2 m 41 s in i filmen ovan)

Samma som i övning 6 med skillnaden att man direkt efter platsbytet gör ett platsbyte till så man kommer tillbaka på ursprungsplasten som man startade ifrån.

Övning 8 – Inåt snurr 

Håll grepp om båda händerna snurra in följaren genom att lyfta vänster hand följaren snurrar in mot föraren utan att man släpper några händer. Gå runt i en cirkel och snurra ut igen utan att släppa.

Övning 9 – Inåt snurr med släpp ( 2 m 43 s – 2 m 59 s in i filmen ovan)

Snurra in som i övning 8 men med skillnaden att nu släpper man vänster hand och snurrar ut följaren.

Övning 10 – Inåt snurr med släpp och platsbyte

Snurra in följaren som i övning 8. Slapp sedan vänster hand och snurra ut följaren. Därefter avslutar man med ett platsbyte genom att lyfta höger hand som man fortfarande håller i och följaren snurrar genom armen.

Övning 11 – Spindeln  (3 m 2 s – 3 m 15 s in i filmen ovan)

Lite svår att förklara med ord men se filmen ovan. Jag brukar först visa på en elev och sedan får man gå runt och hjälpa varje par tills de har förstått hur man gör. Men eleverna tycker att den är rolig när de kan den för den känns rätt avancerad.

Övning 12 – Bommen ( 3 m 15 s – 3 m 22 s in i filmen ovan)

Lyft upp båda armarna, följaren går in under armen och föraren likaså, så att man bildar en bom. Sedan går man runt och släpper båda händerna och förflyttar sig ut med armarna kvar i position. Sedan kopplar man grepp i ytterläget föraren med höger hand och följaren med sin högra hand avsluta med ett platsbyte.

Dansa bugg 

Ovanstående övningar och turer är de enklaste att lära eleverna. Det brukar gå ganska snabbt att få eleverna att lära sig de olika turerna och sedan är det bara att låta eleverna dansa.

Övning 13 – Sista övningen

Försök sätt ihop det du har lärt dig, dansa med den kamrat och försök att visa olika turer att ni kan dom och grundsteget. Växla mellan de olika turerna som du har tränat på.

 

Utveckling

Om gruppen lär sig snabbt och tycker att det är roligt kan man utveckla med fler turer.

Frisnurr 

Grottan 

 

Spellista 

Här kommer en spellista med låtar som man kan använda sig av när man dansar bugg med eleverna. Du måste vara inloggad på sportify för att kunna lyssna på låtarna.