Dags att sätta betyg

Nu när vi har studerat kursplanen, vi har förstått hur bedömningsmatriserna är uppbyggda utifrån bedömningsstödet som skolverket har kommit ut med. Vi vet vad vi tittar på och bedömer i de olika kunskapskraven och vi vet hur man bedömer om eleverna är på en E, C eller A nivå i de olika kunskapskraven. Vi vet att betyget E är godkänt och det som förväntas av eleverna och vi vet att om eleverna få ett betyg från D-A så har eleven överträffat det som vi förväntar av dem.

Vi har tidigare kunnat läsa om vilka riktlinjer skolverket har kommit ut med för betyget i hela ämnet idrott och hälsa. Då är det dags att sätta betyg för hela ämnet idrott och hälsa.

Om vi förenklar det lite så vet vi att kunskapskraven bedöms inom följande arbetsområden.

Dans – Takt och rytm.

Rörelse i olika spel och lekar – Rörelse och tekniker och färdigheter.

Rörelse i gymnastik- hinder- konditions och motorikbanor  – Det vill säga sammansatta motoriska grundformer.

Orientering – Förmågan att orientera och förstå kartans uppbyggnad och symboler.

Friluftsliv – Förstå värdet av ett aktivt friluftsliv, känna till allemansrätten, kunna rättigheter och skyldigheter i naturen, kunna utföra olika aktiviteter utomhus.

Simning – Kunna simma i mag- och ryggläge.

Livräddning – Kunna hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.

 

Vilket betyg får man då i idrott och hälsa.

Har vi nu satt betyg i varje enskilt kunskapskrav så behöver man bara sammanställa de olika resultaten utifrån skolverkets riktlinjer för betyg och bedömning för att sätta ett betyg för en elev i hela ämnet idrott och hälsa.

 

För betyget A 

För att nå betyget A i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav vara på A- nivå.

Exempel

Dans – Betyg A

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg A

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg A

Orientering – Betyg A

Friluftsliv – Betyg A

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget A i ämnet idrott och hälsa.

 

För betyget B

För att nå betyget B i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav vara på C- nivå och övervägande delen av dessa på A-nivå.

Exempel 1

Dans – Betyg A

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg A

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg A

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg C

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget B i ämnet idrott och hälsa.

Exempel 2

Dans – Betyg A

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg C

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg A

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg A

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget B i ämnet idrott och hälsa.

 

För betyget C

För att nå betyget C i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav vara på C-nivå.

Exempel 1

Dans – Betyg C

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg C

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg C

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg C

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget C i ämnet idrott och hälsa.

 

Exempel 2

Dans – Betyg A

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg A

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg C

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg C

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget C i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att det inte räcker för ett B är för att övervägande delen av kunskapskraven inte uppfyller A-nivå. Det skulle ha behövts ett A till i något av kunskapskraven för att få ett B i betyg. 

 

För betyget D

För att nå betyget D i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav vara på E- nivå och övervägande delen av dessa på minst C-nivå.

Exempel 1

Dans – Betyg E

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg C

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg E

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg C

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget D i ämnet idrott och hälsa.

Exempel 2

Dans – Betyg E

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg A

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg E

Orientering – Betyg A

Friluftsliv – Betyg C

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget D i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att man inte får ett C i betyg trots att man har två A är för att samtliga kunskapskrav måste uppnå minst C nivå för att kunna få ett C. 

 

För betyget E

För att nå betyget E i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav vara på E-nivå.

Exempel 1

Dans – Betyg E

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg E

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg E

Orientering – Betyg E

Friluftsliv – Betyg E

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget E i ämnet idrott och hälsa.

Exempel 2

Dans – Betyg E

Rörelse i olika spel och lekar – Betyg A

Rörelse i gymnastik-, hinder- och motorikbanor – Betyg E

Orientering – Betyg C

Friluftsliv – Betyg E

Simning – Uppnått målet

Livräddning  – Uppnått målet.

Har man uppnått bedömning på denna nivå så har man betyget E i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att man inte får ett D i idrott och hälsa trots ett A och ett C är för att övervägande delen av kunskapskraven inte uppfyller minst C-nivå.

 

Extremexempel 

Även om det finns tydliga metoder, verktyg och riktlinjer så anser jag att man bör ha lite känsla i betygssättningen. Naturligtvis kan man vara stenhård när man sammanställer de olika betygen men jag tycker att man också måste ta hänsyn till hur eleven agerar under lektionerna. Vilket intresse man visar att lära sig och utvecklas, vilket ansvar man tar för sin träning och utveckling.

För du skulle kunna få det här exemplet att en elev har uppnått kunskapskraven för betyget A i samtliga delar men i ett av momenten kanske eleven bara uppfyller E nivå. Då är det lite hårt att bara ge betyget D vilket skulle bli fallet om man följer riktlinjerna stenhårt. Men i de här fallen tycker jag att man ska använda sig av sin profession, utbildning och den erfarenhet man har av att ha följt eleven i många år när man sätter betyget. Så i slutändan måste man ändå använda sig av sin profession, utbildning och erfarenhet så att man gör en helhetsbedömning när man sätter betyget för hela ämnet idrott och hälsa.

 

Betyget F

Det finns faktiskt ett betyg som vi inte har nämnt i särskilt stor utsträckning och det är betyget F, alltså underkänt. Anledningen till det är att ingen elev ska behöva få betyget F. Om man upptäcker att en elev riskerar att få underkänt i ett eller flera kunskapskrav ska detta uppmärksammas. Det gör man genom att ta kontakt med föräldrar, skriva åtgärdsprogram och sätta in åtgärder för att eleven ska nå mins godkänt det vill säga kunskapskraven för betyget E. Om en elev får betyget F i ett eller flera kunskapskrav så har man betyget F i hela ämnet idrott och hälsa. Men som sagt, då ska åtgärder sättas in.