Alla färdiga lektioner samlade

Här presenterar jag lite färdiga lektioner där eleverna tränar motorik, grundformer, styrka, kondition och gymnastik. Eftersom man har det utrymme man har och tillgång till ett begränsat material så kan jag blanda olika övningar i banorna eller stationerna. En station kan till exempel vara styrka medans en annan är mer inriktad på gymnastik och en tredje mer där eleverna tränar grundformer. Men under olika perioder på året så fokuserar vi mer på olika delar. Så är det fokus gymnastik så försöker man få så många stationer eller banor att vara gymnastikinriktade. Fokus ska ligga på gymnastik men för att undvika köer och få upp maximal rörelse kan jag lägga in andra delar men som man inte lägger lika mycket fokus på.

Eftersom hallen är så liten så har jag aldrig hinderbanor där man kör runt runt utan jag bygger hellre upp många små hinderbanor från långvägg till långvägg och eleverna tränar på samma bana tills vi byter. Fördelarna är att det ger maximal rörelse och eleverna är aktiva under hela lektionen.

 

I samtliga lektioner nedan, oavsett om det är stationer eller olika banor så tränar gruppen på samma bana till jag säger byte. Vi brukar vara 2-3 elever på varje station/bana. 

 

Motorikträning 1 – Övningar med ballonger

Motorikträning 1 – Instruktioner

Motorikträning 1 – Uppbyggnad av spelplan

 

Bilder från lektionen Motorikträning 1

Motorikträning 1

 

Gymnastikträning 1 – Utan redskap

Gymnastik 1

Gymnastikträning 2 – Med redskap

Gymnastik 2 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 2 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

 

Bilder från lektionen Gymnastikträning 2

img_1666-collage

 

Gymnastikträning 3 – Med redskap

Gymnastik 3 – med redskap, Instruktioner

Gymnastik 3 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

 

Bilder från lektionen Gymnastikträning 3

img_2160-collage

 

Gymnastikträning 4 – med redskap 

Gymnastik 4 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 4 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

 

Bilder från lektionen Gymnastikträning 4

img_2684-collage

 

Gymnastikträning 5 – med redskap

Gymnastik 5 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 5 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

 

Bilder från lektionen Gymnastikträning 5

Gymnastik 5