Fler Tips och Övningar

Här kommer några fler tips på brain breaks övningar som man kan göra med eleverna. 


Rörelsealfabet 

Går att använda på flera olika sätt. Tips på olika sätt att använda rörelsealfabetet är till exempel att:

– Läraren eller eleverna drar en lapp ur en burk där alla bokstäver finns representerade, eleverna genomför sedan övningen som bokstaven motsvarar.

– Eleven skriver sitt namn genom rörelser.

– Eleverna bildar olika meningar genom rörelse.

– Eleverna kör ”hänga gubbe” och genomför då rörelserna när de gissar på fel bokstav eller tills de listat ut ordet.

Rörelsealfabet


Gym – Kort

Dela ut i början av veckan sedan får eleverna sätta kryss i de rutor som de hinner eller får göra under en dag, fortsätt sedan nästa dag och i slutet av veckan kan man se hur många kryss man kommit upp i.

Gym – Kort


Lyckohjulet

Snurra på det digitala lyckohjulet, följ länken nedan.

https://www.classtools.net/random-name-picker/21_JTaiGR


Mästarnas mästare

Mästarnas mästare instruktioner

Röd

Blå

Grön

Gul


Först till 21


Bingo 

Spela bingo mot eller med en kompis eller mot dig själv. Kasta tärningen, genomför övningen och kryssa i rutan.

Om du inte har en tärning kan man använda en digital tärning.

Digital tärning – http://a.teall.info/dice/

Bingobricka – Bingobricka

”Träning i livet”


Pang