Kärt barn har många namn!

Flippad idrott, IKT eller digitaliserat lärande. Jag använder mig av ordet flippad idrott av den anledningen att det var det begreppet som jag kom i kontakt med först.

Flippad idrott handlar om att använda sig av digitaliserade verktyg som till exempel datorer, ipads, digitala whiteboards och telefoner för att öka elevernas måluppfyllelse.

Jag använder mig av flippad idrott när jag ser att det kan höja kvalitén på undervisningen. Jag använder mig inte av flippad idrott bara för sakens skull utan det ska hjälpa eleverna eller höja resultatet på elevernas arbete.

I underrubrikerna intill denna flik ser ni hur jag använder mig av flippad idrott i min undervisning.

En liten rolig sak med flippad idrott är att man på ett enkelt sätt kan göra roliga filmer av elevernas arbete som man sedan kan bränna och ge till eleverna när de slutar. Att filma elever i samband med till exempel dans och isvaksdopp är att man får utmärkta instruktionsfilmer för kommande elever.

Jag använder mig av digitala whiteboards framförallt när jag ska visa olika instruktionsfilmer till exempel i samband med isvaksdopp eller inför dansprojektet i åk 5. Datorer använder jag mig framförallt av i samband med gymnastikundervisningen. I orientering använder jag mig av olika spel som ni kan se under rubriken orientering. Det avsnittet är framförallt till för elever i behov av särskilt stöd och som inte kan delta på undervisningen i skogen eller för elever som är skadade eller behöver mer träning.