Förberedande arbete med eleverna

SAM_3389

 

Jag brukar ha ungefär en och en halvtimmes genomgång av vad som kommer att ske under dessa dagar. Vilka är målen, vad förväntas av eleverna och rena praktiska detaljer som till exempel packning.

Genomgångens innehåll!

Presenterar projektet för eleverna, går igenom vad som kommer att hända och olika tider och hållpunkter för friluftslivet.

Går genom vad jag som lärare tittar på, vilka är målen, vad förväntar jag mig av dem. Vad kommer eleverna att bedömas i och få betyg i.

Går genom grupp- och individmål som till exempel att vi gör den här resan tillsammans och vi hjälper varandra och löser de situationer som uppstår tillsammans. Individuella målet förutom att visa på det som eleverna bedöms i är att själva klara av dessa dagar utomhus tillsammans med kompisarna.

Genomgång av olika gruppindelningar vid själva paddlingen, vid tältningen och vid matlagningen. Jag bestämmer alla grupper och kan när som helst byta grupper om jag känner för det.

Säkerhet och utbildning vid paddling, bad, eld och vid matlagning.

Vad eleverna ska/får ha med sig och vad de bör ha för kläder på sig när de kommer till skolan.