Fotboll

Kanske det populäraste rastverksamheten. Men för att undvika bråk på fotbollplanen har vi fått organisera upp fotbollen på rasterna. Eftersom många elever är ute på rast samtidigt måste organisation och förutsättningar ges för att eleverna ska kunna spela fotboll på vårt konstgräs.

Regler för fotbollsplan

Ordningsreglerna gäller för hela skoldagen. Schemat och fördelningen och schema av planytan gäller bara frukostrasten. Dock står målen kvar under hela dagen.

Ordningsregler på fotbollsplan.

Fördelning av planyta.

Schema för fotbollsplan.