Förberedelser och Genomförande

Jag börjar med att redan tidigt någon månad i förväg om man har den möjligheten att bestämma vilka stationer jag vill ha med. De stationer som finns beskrivna har jag byggt själv vilket tar lång tid eftersom material också ska köpas in. När jag startade detta projekt hade jag enklare övningar se reservstationerna. Sedan har jag år för år byggt ut stationerna till de som jag använder idag. Ibland kan det också vara bra att byta ut några stationer för att det ska bli något nytt för de tävlande lagen.

Vi har en stor källare där jag lägger upp station för station med beskrivning av stationen så att jag ser att allt material är med.20120604_104502

Därefter delar jag in 6:orna som ska hålla i stationerna i smågrupper i 2-3 elever i varje grupp. Samtidigt skickar jag ut information till klasslärarna vilket datum som projektet ska genomföras i det delas också ett dokument där klasslärarna går in och fyller i sina elever och sprider ut dem mellan grupperna. EXP Vaxmora Lagindelning – Blad1

Därefter har jag en lektion 80 minuter där jag går igenom för 6:orna hur det ska gå till och vad som förväntas av dem. Vilka grupper 6:orna arbetar i och sedan får de vara med och bestämma vilken station de vill hålla i.

Lektionen efter, dagen före som också är 80 minuter får eleverna plocka ut stationerna och packa dem i en stor hyrbil eftersom vi inte har plats att genomföra projektet på skolgården. Då går vi också igenom de sista instruktionerna.

På själva dagen så är eleverna i år 6 där 2 timmar före eleverna kommer och ställer i ordning stationerna och testar dem.

När sedan lagen kommer så samlas vi och vi läser upp de olika lagen som följer med stationsansvariga till respektive station. När alla lag är klara går jag runt och kollar att alla är beredda sen tutar jag i ett signalhorn och tävlingen är igång.

Lagen har fyra minuter på sig att genomföra stationen, efter fyra minuter så tutar jag igen och då fyller stationsansvariga i poängen i poängprotokollet och lämnar det över till laget som därefter går vidare till nästa station. Vid nästa station får de nya instruktioner. De har fyra minuter på sig att förflytta sig mellan stationerna och få instruktioner.

Eleverna i år 6 står kvar på samma station och instruerar samma station för alla grupper. Vi brukar låta eleverna i år 5 vara lagansvariga och ansvara för poängprotokollet mellan stationerna. När sista stationen är klar så lämnar de protokollet till eleverna i år 6 som räknar ut vilket lag som vunnit.

Under tiden får eleverna som tävlat äta lunch, korv med bröd och leka lite på ängen som vi genomför detta på.

Det sista vi gör innan vi går hem är att samla alla och dela ut priserna till vinnande lag. Vi har ett lag som får pris för mest poäng och ett pris för det lag som 6:orna anser har samarbetat bäst och haft roligast.

6:orna stannar kvar och plockar ihop alla stationer därefter får de sluta.

Själva tävlingen tar cirka 2 timmar att genomföra och med lunch och prisutdelning cirka 3 timmar. Vi har valt 16 stationer för att det inte ska bli för långt men eftersom grupperna är fler en 16 så måste vi ha dubbla stationer, alltså måste det finnas material så att två grupper kan köra brevid varandra parallellt.

 

20120604_104304