Gymnastiklektioner

 

Gymnastikträning 1 – utan redskap

Gymnastik 1

Jag brukar dela upp denna lektion vid två tillfällen.

Gymnastikträning 2 – med redskap

Gymnastik 2 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 2 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

Gymnastikträning 3 – med redskap

Gymnastik 3 – med redskap, Instruktioner

Gymnastik 3 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

Gymnastikträning 4 – med redskap

Gymnastik 4 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 4 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.

Gymnastikträning 5 – med redskap

Gymnastik 5 – med redskap, Instruktioner.

Gymnastik 5 – med redskap, Uppbyggnad av spelplan.