Uppgift i hälsa och livsstil som eleverna i åk 6 genomför. Vi har en lektion i klassrummet där vi talar om hälsa och livsstil och reflekterar över olika begrepp. Sedan genomför vi ett par praktiska lektioner i idrottshallen där vi genomför olika övningar i rörlighet styrka och kondition.

En Powerpoint presentation som jag utgår ifrån när vi genomför teorilektionen i klassrummet. 

Hälsa åk 6 – presentation

Ett faktablad som eleverna kan ha att utgå ifrån när de skriver sina arbeten. 

Hälsa åk 6 – Faktablad

Frågorna som eleverna ska besvara och reflektera kring. 

Hälsa åk 6 – frågor

Elevexempel

Elevexempel 1