Hur betygssätter man?

Hur gör man då för att bedöma en elev?

Hur kan man veta om en elev befinner sig på en E, C eller A nivå i de olika kunskapskraven?

Vilka metoder och verktyg kan man använda i bedömningen av de olika kunskapskraven?

I denna flik ska jag försöka förklara hur jag bedömer en elev i de olika kunskapskraven i idrott och hälsa som sedan leder fram till betyget för hela ämnet idrott och hälsa.

Vissa kunskapskrav är lättare att visa på vilken nivå eleven är på av den anledningen att det finns enkla metoder och verktyg för att bedöma eleven. Kunskapskraven i till exempel rörelse är svårare att visa på exempel. Det hade varit lätt om man hade fått filma eleverna och lägga ut det men med hänsyn till eleverna så gör jag inte det. Om man hade filmat så hade man sett tydligt skillnader på elevernas olika nivåer i momentet rörelse. Problemet är inte att bedöma elever i kunskapskravet rörelse utan problemet uppstår först när någon förälder ifrågasätter betyget i rörelse. För bedömningen sker genom att man iakttar eleverna på lektionerna och det är ju svårt att bevisa för föräldrarna att man har bedömt eleverna rätt. Även om jag vet att jag har bedömt eleven rätt så är det svårt att diskutera iakttagelser i efterhand med föräldrar om man nu skulle behöva göra det. Men jag ska ändå försöka hitta exempel som liknar det som man ser på idrottslektionerna för att tydliggöra bedömningen av elever i kunskapskravet rörelse.

I momentet dans filmar jag faktiskt eleverna, mest för att ha något underlag att visa för föräldrarna om de skulle börja ifrågasätta betyget. Ju mer underlag man har desto lättare är det att föra diskussionen. Problemet är att man kan ju inte hålla på och filma allt eleverna gör utan någonstans så måste ändå föräldrarna lita på den utbildning och profession som vi har i betyg och bedömning.

Problemet med betyg och bedömning är inte att betygssätta eleverna, det är förhållandevis enkelt, det svåra ligger i att förklara för elever och föräldrar varför eleven har fått det betyg som de fått. Min erfarenhet är att eleverna själva har större förståelse för vilket betyg de får i de olika kunskapskraven än vad föräldrarna har. När man har betygsdiskussioner med eleverna så håller de oftast med om det betyg man har satt i de olika kunskapskraven. På vår skola är det mer föräldrarna som inte tycker att betyget stämmer överens med deras förväntningar men det är ju inte så konstigt eftersom föräldrarna inte har medverkat på lektionerna. Därför behövs det bra underlag för att kunna förklara betyget för föräldrarna och där är bedömningsmatriserna ett bra hjälpmedel.

Matriserna

Om vi börjar med matriserna så är de uppbyggda utifrån kursplanen i ämnet idrott och hälsa och utifrån skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa i grundskolans tidigare år.

I varje enskilt kunskapskrav presenterar jag de verktyg och metoder som jag använder mig av när jag bedömer eleverna i idrott och hälsa. Gå in på varje enskilt område så kan du läsa hur jag gör.

Nedan kan du läsa bedömningsstödet som skolverket har kommit ut med och se skolverkets filmer kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa.

https://www.youtube.com/watch?v=r4UqrRCco6E

https://www.youtube.com/watch?v=BfpmGjrSmH8

 

Bedömningsstöd Idrott och Hälsa åk 4-6 (Text)