Enkla danser

I detta avsnitt presenteras en del enklare danser som jag brukar genomföra med yngre elever. Eleverna ska få träna på att klappa och räkna i takt till musik. De ska få möjlighet att lära sig enklare danser och rörelse till musik.

 

Jenka (så här dansar vi jenka)

Eleverna tränar på enkla rörelser i takt till musiken.

Vi börjar utan musik eleverna ställer upp på en lång rad vi börjar att dansa individuellt.

Övning 1

Vi börjar att räkna i slagen i låten 1,2,3 och 4 osv.

Övning 2

Sedan tränar vi på stegen utan musik. Vi börjar med vänster fot. Händerna vid sidan vänster fot ut på 1 och 2, sedan höger fot ut på 3 och 4.

Därefter upprepar vi samma steg vänster fot ut på 1 och 2, höger fot ut på 3 och 4.

Sedan upprepar vi det en gång till.

Därefter gör vi ett litet hopp jämfota framåt och sedan ett litet hopp bakåt för att avslutningsvis göra 3 små hopp framåt.

Därefter börjar dansen om från början.

Övning 3

Sedan övar vi individuellt med musik på. Eleverna följer mig och sedan när vi repeterat några gånger får eleverna visa att de kan stegen.

Övning 4 

Eleverna delas in i par och står på led sedan lägger den som står bakom händerna på axlarna på den framför och sedan genomför vi dansen tillsammans i par.

Utveckling 

Sedan bygger vi på grupperna efter hand så att det blir fler och fler som håller i varandra och till slut är vi som en lång orm med hela klassen.

Ungefär så här fast lite andra rörelser och en annan version på låten.

 

Fader Abraham  (Så här kör vi Fader Abraham)

Eleverna träna på att klappa, stampa och hoppa i takt till musiken.

Eleverna står i en ring.

Börjar med att klappa med höger hand på höger lår. Därefter klappar man med vänster hand på vänster lår. Vi fortsätter att klappa med höger hand hela tiden.

Därefter klappar vi med händerna på låren samtidigt som vi stampar höger fot i golvet.

Sedan klappar vi med händerna på låren och hoppar i takt till musiken.

Sedan avslutar vi med att hoppa och klappa och skaka på huvudet och kroppen.

Ungefär den här versionen, fast någon jämnare tempo och lite långsammare.