Hjärt- och lungräddning

Med elever i åk 6 genomför vi hjärt- och lungräddningsutbildning. I samband med denna utbildning genomför vi också första hjälpen utbildning för att se utbildningen i första hjälpen gå in på fliken ”första hjälpen”.

Utbildningens innehåll på vår skola

Vi börjar att diskutera vad man ska göra när man kommer fram till en olycksplats. Vi brukar också komma in på hur man reagerar vid akuta situationer och hur andra reagerar. Grundprincipen är att det är bättre att göra någonting än att inte göra något alls. Ju mer utbildning, kunskap, träning och erfarenheter man skaffar sig desto större chans är det att man gör något och dessutom gör något rätt.

 

Del 1- Skaffa hjälp och larma

I del 1 diskuterar vi vad man gör när man kommer fram till en olycksplats. Om det finns möjlighet ska man försöka få hjälp av andra som befinner sig på platsen eller ropa om man ser någon i närheten. Sedan ska man försöka kontakta larmcentralen om man har möjlighet. Larma 112, när man ringer dit ska man vara beredd att svara på dessa frågor.

  • Vad är det som här hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  • Var någonstans befinner ni er?

Vi diskuterar också vad larmcentralen gör och vad som kan tänkas medfölja detta samtal. Till exempel att man kan bli ombedd att lägga på för att larmcentralen vill kontrollringa numret. Att larmcentralen via telefon kan ge praktiska tips på vad du ska göra tills akuthjälpen kommer.

 

Del 2 – Livsfarligt läge

Livsfarligt läge handlar om att se till att man själv och andra inte skadar sig mer. Om man bedömer att risken är stor att man själv kan skada sig eller att den som behöver hjälp kan skadas ytterligare till exempel vid en väg så måste man kanske flytta på personen.

Övning 1

Eleverna börjar med att träna på hur man flyttar en skadad person två och två.

Instruktioner i att förflytta en skadad från ett livsfarligt läge

Sätt dig på knä nära huvudet på den skadade. För långsamt in händerna under axlarna. Lyft sedan upp personen i ditt knä. För händerna runt midjan på den skadade och res dig sedan upp och dra den skadade ifrån det livsfarliga läget. Ha den skadades kropp nära din. Lägg försiktigt ner personen på en säker plats.

 

Del 3 – Medvetande kontroll och Kontrollera andningen

I denna del tränar vi på hur man kontrollerar andningen på en skadad person. Vi går genom hur man kontrollerar andningen se filmen nedan. Vi tar dock inte av kläderna på varandra när vi övar.

Övning 2

Eleverna börjar med att göra en ”medvetande kontroll”. Skaka personen i axlarna och försök att prata med personen. Om man inte får någon reaktion så gör man en andningskontroll.

Eleverna övar två och två och utför medvetandekontroll och andningskontroll på varandra. 

Instruktioner till eleverna se filmen nedan.

En film i hur man gör en andningskontroll

 

Del 4 – Stabilt sidoläge

Om vi nu utgår ifrån att man får en reaktion eller upptäcker att personen andas ska man lägga personen i stabilt sidoläge. Efter att man har lagt någon i stabilt sidoläge är man kvar hos personen och fortsätter att kontrollera andningen och väntar till ambulansen kommer. Om man inte har larmat så är det läge att göra det nu.

Övning 3

Eleverna tränar på hur man lägger sin kompis i stabilt sidoläge. Två gånger var. Visa först själv på en elev hur man gör och låt sedan eleverna prova på varandra.

För instruktioner i hur man läger någon i stabilt sidoläge se filmen nedan. 

42 sekunder in i filmen ser du avsnittet på hur man lägger någon i stabilt sidoläge.

 

Del 5 – Inblåsningar

När vi nu kommit så långt att vi ska starta med hjärt- och lungräddning på en person så delar vi upp det i två delar och sedan sätter vi ihop det till en helhet. Vi gör det eftersom eleverna ofta upplever att det är svårt att blåsa in luft i dockorna.

Först går vi genom hur man andas in i en docka. Vi öppnar luftvägarna och täpper sedan för näsan ordentligt med ena handen. Den andra handen sätter vi två fingrar under hakan och lyfter huvudet bakåt. Sedan tar man ett normalt andetag och blåser in. Kontrollera att bröstkorgen höjs vid varje inblåsning. När sedan går man upp och andas en gång sedan repeteras processen. Då hinner luften ut från dockan före nästa andning kommer.

Övning 4

Eleverna tränar på inblåsningar på dockor. För instruktioner se filmen nedan.

 

 

Del 6 – Kompressioner 

När eleverna har tränat på att göra inblåsningar. Så släpper vi det för tillfället och går istället genom hur man genomför bröstkompressioner på en docka.

Övning 5

Eleverna utför bröstkompressioner på dockor. För instruktioner se filmen nedan.

Bröstkompressioner

 

Del 7 – Inblåsningar och bröstkompressioner. 

Övning 6

När eleverna har tränat på kompressioner sätter vi ihop dessa delar till en helhet. Eleverna utför 2 inblåsningar följt av 30 kompressioner vi upprepar detta i två minuter. Sedan byter vi med varandra. Se filmen ovan för instruktioner.

 

Del 8 – Hjärt- och lungräddning

Nu sätter vi ihop allt det vi har tränat på till en helhet.

Övning 7

Eleverna arbetar två och två. De börjar med att ringa till varandra och en leker larmcentral. Sedan flyttar man personen från livsfarligt läge. Man gör medvetande kontroll och andningskontroll. Därefter startar man hjärt- och lungräddning i två minuter. Avslutningsvis repeterar vi samtliga delar fram till andningskontroll och lägger därefter kompisen i stabilt sidoläge. Sedan byter man roller.

 

Del 9 – Hjärtstartare

Nu har jag förmånen att ha tillgång till en övningshjärtstartare. Vi avslutar lektionen med att prata kring vad en hjärtstartare är och hur man använder den. Sedan får några elever prova den på en docka. En hjärtstartare talar om exakt vad man ska göra. Vi talar också om var hjärtstartare finns i kommunen och hur dom ser ut.

Film på hur man använder en hjärtstartare 

 

Utbildningsmaterial 

Jag har 15 stycken minianne att tillgå. Finns att köpa på nätet. Kostar cirka 500 kronor st.

Jag har en hjärtstartare, jag tror att den går att köpa genom civilförsvaret, jag tror den kostar runt 8 000 kronor.

Man behöver våtservetter och sprit för att rengöra dockorna mellan varje användning. Finns på apoteket.

Förutom innehållet ovan så kan man få tag på bra material genom svenska livräddningssällskapet och hlr- rådet.