Rörelse

Varför ska vi arbeta med rörelse

Rörelse är det moment och kunskapskrav som får mest utrymme av elevernas idrottstid. Det är kanske inte så konstigt med tanke på hur mycket olika rörelsemönster och träning av grundformer som det finns att välja på. Sedan är momentet rörelse ett så brett område att det krävs mycket tid. I momentet rörelse så ingår alla lekar, bollspel, gymnastik och olika motorik- och hinderbanor. Sedan kan man naturligtvis diskutera om inte även dans, simning och till exempel orientering också är ett sätt att träna elevernas rörelseförmåga men eftersom de områdena har egna kunskapskrav att uppfylla så bortser jag från dem när jag undervisar och bedömer i momentet rörelse. Dessutom måste man bestämma sig för vad som ska vara det centrala i olika moment, i till exempel orientering ska det centrala vara att röra sig i skog och mark eller ska det centrala vara kunskaperna i hur man orienterar. För mig är det centrala i orientering kunskaperna, att träna på att röra sig i skog och mark är något man får på köpet men det skulle man lika gärna kunnat träna på genom att leka en lek i skogen.

Ny forskning säger också att vi borde lägga ännu mer tid på att arbeta med rörelse på idrottslektionerna, att det borde vara ännu mera centralt och att den utökade undervisningstiden som diskuteras ska ägnas åt att låta eleverna träna på olika rörelseförmågor.

 

Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa
Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 

Centralt innehåll
 Rörelse, år 1-3.
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Enkla lekar och danser och deras regler.

 

Rörelse, år 4-6.
  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

 

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelse till viss del till aktiviteten.”

Kunskapskravet för betyget C i slutet av årskurs 6.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelse relativt väl till aktiviteten.”

Kunskapskravet för betyget A i slutet av årskurs 6.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelse väl till aktiviteten.”