Simning

Varför ska vi arbeta med simning och livräddning?

Att arbeta med momenten simning och livräddning tillhör för mig något av de mest intressanta delarna i kursplanen. Dels för att eleverna själva visar ett stort intresse och för att det finns många olika arbetsområden att arbeta kring. Kunskaperna i simning och livräddning ger eleverna självförtroende och ökar deras självkänsla. Min grundfilosofi är att ju mer träning, erfarenheter och kunskaper man har inom området desto större chans är det att man kan hjälpa sig själv och andra i en nödsituation och man får ett erfarenheter i riskbedömning av olika situationer i och kring vatten.

Svenska Livräddningssällskapets tanke att ”okunskap är farligt. Inte vatten”. Tycker jag är ett citat som är väldigt passande.

Därför anser jag att det är viktigt att fördjupa kunskaperna både praktiskt och teoretiskt för det kan rädda liv.

 

Hämtat ur kursplanen för Idrott och Hälsa. 
Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centrala innehållet

I årskurs 1-3

Rörelse 

  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

I årskurs 4-6

Rörelse 

  • Simning i mag- och ryggläge

Friluftsliv och utevistelse 

  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6.

Eftersom det inte finns någon progression i dessa två kunskapskrav så kan man bra blir godkänd om man har uppfyllt målen.

  • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.