Förberedande arbete med elever och föräldrar

Föräldramöte – Isvaksdoppet presenteras för föräldrar i åk 5.

SAM_1859

Sammanfattning – En sammanfattning av presentationen skickas ut till föräldrar. Där påminns föräldrar om intyget som ska lämnas in i samband med isvaket. Förhoppningsvis finns även tider för skridskor och simhallen klara att skickas med i sammanfattningen.

Förberedande arbete med elever.

Simning – Simningen behandlar tre olika arbetsområden uppdelad på tre lektioner.

Lektion 1 – Simprov, eleverna simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge. För de elever i år 5 som inte klarar av simprovet erbjuds simskola efter sportlovet.

Lektion 2 – Eleverna tränar på livräddning med livboj.

Lektion 3 – Klädsim, eleverna tränar på att bada med kläder på och genomför olika övningar i vatten med kläder. Förberedande träning inför isvaksdoppet. Eleverna tränar också på att hjälpa varandra ta av kläder som är blöta.

Skidskor – Vi genomför tre skridskolektioner där fokus för undervisningen ligger på SAM_0069övningar inför isvaksdoppet. Eleverna tränar på hur man använder isdubbar och de tränar på hur man använder en livräddningslina.

Finns det mer tid kvar till annan träning ligger fokus på att utveckla den individuella förmågan till att åka skridskor.

Teorilektioner – Ett par veckor före isvaksdoppet börjar teorilektionerna som är uppdelade i i fyra stycken lektioner som behandlar olika områden för att göra eleverna förbereda på vad som kommer att hända och vad som förväntas av dem. Under den första lektioner skickas intyget hem till föräldrar.

Lektion 1 – Under första lektionen kartlägger jag elevernas status till att genomföra detta. Eleverna skriver ner en fråga eller en känsla som de har och sedan försöker vi behandla dessa områden under lektionerna.

Vi sätter också upp mål för för isvaksdoppet, ett gruppmål och ett individuellt mål.

Vi pratar om vilka förutsättningar vi har för att uppfylla målet. Vi tittar på filmer från tidigare år och diskuterar olika situationer.

Vi kommer också in på hur olika föräldrar kan agera när detta projekt närmar sig och hur man gör som elev/barn i det läget.

Lektion 2 – Vi går igenom exakt hur dagen kommer att gå till från början till slut.

Vi går igenom vilka kläder som ska packas, hur man packar och vad man ska ha på sig. All denna information skickas hem i samband med intyget.

Vi går också igenom hur man genomför isvaksdoppet och hur man agerar efteråt.

Lektion 3 – I denna lektion går vi ifrån det eleverna ska göra och pratar istället om isens tillväxt, isens hållbarhet och fasthet och vilka svaga punkter det finns och vad man bör tänka på före man ger sig ut på isen.

Vi går också igenom olika typer av utrustning och livräddningsutrustning som kan tänkas behövas.

Vi diskuterar vad som händer vid en nerkylning och hur man hanterar när någon annan har hamnat i vattnet.

Lektion 4 – I lektion fyra repeterar vi det eleverna ska ha med sig och vilka mål vi satt upp för projektet. Eleverna får styra innehållet i det som de funderar över och vi visar olika exempel på filmer. Vi öppnar också kuvertet med de lapparna och ser om vi har fått med alla delar.

Genomförande

Sker vid sjön Ravalen vid Bögsgård.