Teorilektion 1
Filma eleverna!

Det absolut bästa och viktigaste verktyget för att få ett högt resultat i isvaksdoppet och för att få eleverna till att vilja genomföra detta är att titta på filmer från tidigare år. Jag filmar alla elever som genomför isvaksdoppet och har det som instruktionsfilmer för kommande klasser. Eleverna som badar isvak får filmen på sin klass i avslutningsfilmen som de får när de går ut åk 6.

Fördelen med film från tidigare år är att eleverna känner igen eleverna som hoppar det är deras syskon, kompis eller granne som badar vilket gör att det blir lättare för eleven att sätta sig in i situationen själv. Fördelen är också att de ser att deras syskon, kompisar och grannar har gjort detta före dem.

Sedan kan man diskutera utifrån filmerna ur en mängd olika perspektiv. Dels genom hur man är klädd vid ett isvaksdopp. Vilken säkerhetsutrustning man har på sig. Hur man som ledare styr hoppet och hjälper till om så krävs. Man kan se att man hjälper varandra. Man får också möjlighet att diskutera hur man agerar precis före man hoppar. En del hoppar bara, en del pratar mycket och en del står helt tysta, vad beror det på? Hur agerar man som kompis om någon backar ur framme vid kanten? Hur agerar man om någon börjar gråta? Vad händer efter doppet? Hur byter man om? Hur agerar man som publik osv.

Och det viktigaste man ser hur det går till och hur man gör. Se filmen under fliken ”genomförandet”.

Det här var bara några av sakerna som vi diskuterar under teorilektionerna. All undervisning utgår från dessa filmer. Nu vill jag inte lägga ut filmer på eleverna utan tillstånd, så därför får ni bara ett exempel på den eleven som är med under fliken ”genomförandet”. Men numera har jag uppåt 300 filmade elever. För varje år som går så får man nya perspektiv och erfarenheter att diskutera kring. Eleverna är grymma på att diskutera kring dessa frågor.

Låt eleverna skriva en hemlig lapp!

Låt eleverna vid första teorilektionen skriva en anonym lapp. På lappen kan man skriva en fråga eller något man undrar över. Man kan också beskriva en känsla som man har inför isvaksdoppet, tex nervös, roligt, rädd, askul är några av exemplen som brukar komma upp. Den vanligaste frågorna är om man kan dö, bli sjuk eller skada sig. Utmärkta frågor att diskutera kring. Andra frågor brukar vara om det är kallt, vad man ska ha på sig. Om man får ha godis med sig.

Lägg alla lappar i ett kuvert och öppna vid sista teorilektionen. Om man har gjort ett bra jobb så har man svarat på alla dessa funderingar innan dess. Annars får man möjlighet att göra det då.

Börja med att gå igenom hur det går till!

Gå igenom hur det går till, hur man gör, visa många exempel på hur man gör. Gå också igenom vid första tillfället hur man packar och vad man ska ha på sig. Gå igenom att man delas in med en kompis som kommer att hjälpa en efter isvaksdoppet och hur man hjälper till. Gå igenom informations lappen som föräldrar och elever får med sig under första teoritillfället, i den finns packlista och all information som man behöver. Se till att få tillbaka intyget i tid, och då bara intyget inte packlistan.

Gå igenom vilket kunskapskrav vi arbetar med och vad som förväntas. Försök få eleverna att sätta upp mål. Jag brukar kolla av hur genom sluten röstning. Hur många som tror att vi når ett 100 procentigt resultat. Sedan kollar jag av vilka som tror att de själv klarar tror sig klara av detta. Sedan för vi en diskussion kring resultatet av omröstningen.

Föräldrar!

Hur gör man om en förälder ställer sig tveksam till detta. Våga för den diskussionen med klassen. Be föräldrarna höra av sig för mer information. Be föräldrarna prata med andra föräldrar som har barn som gjort det tidigare. Se till att föräldrar är med sitt barn under dagen om eleven eller föräldern känner sig oroliga.

Intyget 

Intyget måste vara ifyllt för att få bada och påskrivet av föräldern. Om man har något medfött hjärtfel eller äter medicin som påverkar hjärtat så får man inte bada isvak. Intyget innebär att vårdnadshavare hjälper sitt barn på ett positivt sätt och att man hjälper sitt barn med packning och kläder. Intyget innebär inte automatiskt att eleven badar isvak, intyget innebär att eleven själv fattar beslut för ett genomförande. Det beslutet fattar eleven under dagen när man står vid kanten och efter sett andra barn bada.

Teorilektion 2

Kolla av med eleverna om någon förälder har reagerat på intyget som skickades ut i samband med första teorilektionen. Fortsätt att trycka på att föräldrar ska höra av sig om de undrar något.

Fortsätt titta på filmer och diskutera kring frågor hur man hanterar nervositet, rädsla. Hur man agerar vid hoppet och vad man gör när man inte hoppar.

Börja också prata om nedkylning och vad man gör vid en nedkylning. Hur man hjälper andra. Prata om också om varför man ska genomföra detta. För att kunna hjälpa sig själv eller andra vid en nödsituation ge exempel, alla exempel behöver inte vara helt sanna man kan modifiera sanningen lite så den passar undervisningen.

Fortsätt prata om hur dagen kommer att se ut, vad händer hur delar man in i grupper, vilka hoppar först. Hur länge är man i vattnet, hur man tar sig upp.

Teorilektion 3

I denna lektion lämnar vi vårt isvak lite och pratar istället om hur tjock isen bör vara för att ge sig ut på den. Hur man mäter och var på sjön man mäter isens tjocklek. Vi pratar om hur isen bildas och isens tillväxt. Vi pratar om isens svaga punkter. Vi pratar om olika isar som till exempel vårisar, råckar, veck i isen och snö på isen. Vi ser på film om detta, titta under fliken utbildningsmaterial. Vilken utrustning ska man ha på sig när man ger sig ut på sjöar vintertid.

Teorilektion 4

Under lektion 4 repeterar vi genomförandet av dagen, packning och vad eleverna ska ha med sig och på sig.

Sedan tittar vi på filmer, under denna lektion tar jag bara fram filmer på roliga och positiva händelser för att ge eleverna ett positivt intryck inför isvaket. Meningen är att vi ska kunna skratta tillsammans.

Sen öppnar vi kuvertet med lappar och ser vad eleverna funderade kring vid första tillfället. Vid det här laget brukar eleverna skratta lite åt vissa saker för nu har vi pratat så mycket kring det som står på lapparna.

Till sist avslutar jag med att försöka tagga till eleverna riktigt ordentligt.