Isvett

Arbetet med bad, båt och isvett sker med eleverna i årskurs 3. Arbetet utgår från Svenska Livräddningssällskapets informations- och arbetsmaterial.

Material som vi arbetar utifrån

Film – Vi börjar se Svenska Livräddningssällskapets film om Bad, båt och isvett.

Man kan beställa ”Barnens Livräddningsskola” gratis från SLS. Man kan också använda sig av de gamla elevhäftena som finns som pdf filer.

SLS har kommit ut med en lärarhandledning som man kan utgå ifrån när man arbetar med dessa kunskapsområden.

Livräddningsskola Lärarhandledning

Isvett (Elevhäfte, arbeteshäfte för elever.)

Isvett

Eleverna ser filmen om isvett och diskuterar frågorna utifrån Lärarhandledningen.

ISVETT – berättar hur du klär dig rätt och vilken utrustning du ska ha

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10cm tjock
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
 • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka

Allmänna tips

När de sett och diskuterat alla filmer så kan man föra en diskussion om vad man ska göra om det hänt en olycka.

Hur gör du om det hänt en olycka och du ska larma, och vad säger du till 112?

 • Vad är det som har hänt?
 • Hur många är skadade?
 • Ditt namn?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vilken adress har olyckan skett på?
 • Kan du lämna en vägbeskrivning?
 • Kan du möta och visa vägen?

För att få en så bra genomgång som möjligt är mitt tips att beställa SLS material i bad, båt och isvett. Passa på att köpa filmen ”Bad, båt och isvett”. Det är en bra utgångspunkt på arbetet och är bra anpassad för barn.

Övrigt material som man kan använda sig av i arbetet