Knopar

Lär dig göra lite olika knopar.

Dubbelåttan – använder jag vid klättring på läskbackar. 

Råbandsknop 

Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag om egen part

Pålstek

Skostek

Trumpetstek