Lacrosse är ett spel som jag sällan kör men eftersom vi har lacrosse utrustning på skolan så har jag varit tvungen att köra det några gånger mest för att det är kul att testa på nya sporter och för att vi har möjlighet.

I lacrosse tränar eleverna på att framförallt passa, kasta och fånga. Det blir också spel där rörelse är fokus.

Så spelar jag lacrosse i skolan

Övningar

Dela in eleverna två och två. Vi börjar ganska nära varandra och sedan ökar vi avståndet. Eleverna står mittemot varandra

  • Eleven kasta bollen och kompisen fångar. Sedan kastar den bollen tillbaka.
  • Eleven passar bollen underifrån, som en grävskopa. Kompisen fångar och kastar tillbaka bollen med hjälp av klubban.
  • Eleven kastar bollen från sidan av höften. Kompisen fångar.
  • Eleven kastar bollen ovanför huvudet och kompisen fångar.
  • Eleverna gör om samma 3 slutövningarna som ovan fast nu med ett utökat avstånd mellan varandra.

Spelet

Jag delar in i tre olika lag, cirka 7-8 personer i varje lag. De som inte spelar står och kastar och fångar. Jag ställer upp två mål och avgränsar ett område. Målen är smala cirka 1 meter men lite högre cirka en och en halv meter.

Regler i skolan för spelet

Om någon har bollen i korgen och korgen är ovanför höften så kan ingen ta bollen eller slå bollen ur korgen. För undvika slag och tacklingar så får eleverna inte springa med bollen, däremot får de ta tre steg med bollen under kontroll. Om bollen ligger fri på marken så är det den som först lägger korgen över bollen som har kontroll på bollen och får då ta upp den i luften och passa vidare. Om bollen ligger fritt på marken får man spela som vanlig innebandy, det är ok. Men om man ska göra mål så måste man kasta bollen från korgen för att det ska räknas.

De som försvarar får göra det så länge man inte slår på den som har bollen eller på anfallande kompis klubba. Täcker gör man genom att hålla upp klubban framför den andres klubba. Man måste hålla klubban rakt. Man får inte hålla den ovanför någons huvud. Går bollen utanför linjerna så är det motståndarens boll.

Ibland har vi haft målvakter men eftersom de inte har några skydd så brukar vi göra upp ett litet målområde där ingen annan får vara innanför.

Inspirationsmaterial för planeringen.

Sveriges lacrosseförbund:  http://www.lacrosse.se/

https://www.youtube.com/watch?list=PLRHJBdi0XZ-mxmYsqK2irrund3t3y_SXq&v=ElqVjz_rQPA