Livräddning i vatten

Livräddning med livboj

Nu hittar man en mängd olika tekniker för hur man ska rädda någon med hjälp av livboj. Tyvärr hittade jag ingen film om hur jag gör men jag ger en beskrivning. Sedan får ni lite exempelfilmer på hur man kan arbeta med livboj. I slutändan är det viktiga att man får upp den som behöver hjälp ur vattnet inte vilken teknik man använder.

Livräddning med livboj och kastlina

Hämta livbojen, dra ut linan och dra ut hela linan. Sätt foten på änden av repet. Kasta sedan bojen med två händer.  Försök komma så nära den nödställde som möjligt.

Övning 1

När vi gör denna övning så kastar vi inte mot en person utan bara ut i vattnet så att ingen elev ska behöva få bojen på sig vilket gör rätt ont. Däremot brukar vi låta en elev hålla i bojen och kamraten dar in kompisen till land.

 

Livräddning med livboj men utan kastlina

Jag har fått lära mig att man inte ska kasta ut livbojen om man inte har kastlina. Anledningen till det är att vågorna kan ta tag i bojen och få den att sticka iväg och då har man ingen livboj.

Jag lär eleverna att de ska hoppa i samtidigt som de håller i bojen. Sedan simmar man fram till den nödställde. När man kommer fram har man bojen mellan sig själv och den nödställde.

Ta tag runt handleden på den nödställde med minnesregeln ”Har man en gång tagit tag i personen ska man aldrig släppa den förrän man är i land”.

Lägg handen på bojen. Ta den fria handen under bojen och växla där hand runt den nödställde handled.

Ta sedan din fria hand och trä livbojen över kamraten. När kamraten är i livbojen, vänd personen så att du får ryggen mot dig.

Lägg upp armarna på kanten av bojen och se till att huvudet ligger lutad mot bojen.

Håll i överarmarna och simma tillbaka med bentag i ryggsim. Släpp aldrig personen.

Övning 2

Eleverna instrueras enligt ovanstående på land. Sedan tränar de två och två på grunt vatten. Avslutningsvis så simmar de 25 meter med livboj och räddar sin kamraten och bogserar tillbaka kamraten sedan byter de uppgift.

 

Livräddning utan livboj – Bogsering

Först instruerar vi på land hur man bogserar en kamrat utan livboj.

Övning 3

Eleverna tränar på att bogsera en kamrat utan livboj.

 

Olika instruktionsfilmer hur man räddar någon ur vattnet. 

Lär dig vattenlivräddning – Livräddning med livboj och kastlina

Livräddning utan kastlina och bogsering del 1

Livräddning med livboj utan kastlina och bogsering del 2.

Bogsering utan livboj