Motorisk kontroll

Varje år så börjar vi terminen med att ta alla elever i första klass och genomför en motorisk kontroll. Eleverna kommer i smågrupper med cirka 6-8 elever i varje grupp. Specialläraren fyller i dokumentet nedan för varje elev och jag håller i övningarna.

Jag genomför den motoriska kontrollen dels för att få en överblick över gruppen och om det är något speciellt område som vi ska fokusera mer på. Dels för att fånga upp enskilda elever som behöver träna på specifika grundformer under idrottslektionerna.

När man sedan planerar lektionerna så kan man lägga in extra övningar i det som elever behöver träna mer på och lägga fokus på rätt övningar.

Övningar och bedömning av elevernas grovmotorik i åk 1. 

Motorikövningar