Om Idrott och Hälsa i skolan

Jag är idrottslärare på Vaxmoraskolan i Sollentuna!

Jag tänkte genom denna sida dela med mig lite av det vi gör på idrottslektionerna. Sidan vänder sig i första hand till andra idrottslärare. Förhoppningsvis kan ni få idéer om hur ni kan utveckla ämnet idrott och hälsa på er skola. Ni kanske också kan få nya tips och idéer på hur ni kan planera innehållet i era idrottsundervisning. Jag arbetar på en skola med elever i åk 1-6 därför ligger mycket fokus på just denna ålder i mina planeringar. Men det går säkert att hitta material att använda till andra åldrar också.

Delningskultur

Genom sidan vill jag försöka dela med mig av hur jag arbetar med idrott och hälsa i skolan. Oftast håller man rätt hårt i de saker som man tycker att man har skapat själv och man är försiktig med att dela med sig av det man gör. Vad anledningen till det beror på kan ha flera orsaker antingen tvivlar man på att det man gör är tillräckligt bra eller så tycker man att det man gör är så bra så att ingen annan ska komma och ta det ifrån mig.

Jag känner att det gör inte så mycket om andra tar idéer från mig, för någonstans så gör man om det ändå till sitt eget och det som passar sina elever bäst. I ärlighetens namn vad har man egentligen skapat själv. Det är ju inte jag som har uppfunnit dessa sporter eller övningar. Det har man ju hämtat någonstans ifrån. Det ända jag har försökt göra är att samla det som jag tycker är bra på ett och samma ställe.

Kollegialt lärande

För att kunna utveckla sitt ämne och sina lektioner måste man få inspiration från olika forum. Att dela med sig av sin undervisning till andra höjer kvalitén på undervisningen hos alla. Man vill ju hela tiden göra saker lite bättre än föregående lektion och så utvecklar man lite i taget. Om man gör det tillsammans så går utvecklingen fortare framåt.

Föreningslivet

En del av materialet som finns på hemsidan är hämtat från olika föreningsverksamheter. Skolidrott och föreningsidrott skiljer sig en hel del åt. Skolan har ett litet annat fokus och inriktning på verksamheten. Men vi har också mycket gemensamt med föreningsidrotten. Det föreningsidrotten är bra på att att skapa utbildningsplaner för just sin specifika idrott och där kan man hämta mycket information om man vill utveckla sin lektioner när man utför just deras specialidrott.

Andra intresseföreningar

Övriga intresseföreningar som till exempel Livräddningssällskapet eller Naturvårdsverket kommer också ut med mycket användbart material som kan användas i undervisningen för att utveckla vårt ämne.

 

Dessa två delar i samhället hjälper oss att höja kvalitén i vår undervisning.

 

Upphovsrätten

Nu har jag försökt läsa på mycket om vad som gäller om upphovsrätten kring material som finns på sidan. Det är en djungel att förstå sig på och vad som är tillåtet att använda och på vilket sätt man får använda materialet. Jag kontaktade ansvariga för denna sidan det vill säga webbstjärnan och de fick gå genom materialet och har nu godkänt det.

Om det skulle vara någon som misstycker att jag delar med mig av filmer från youtube eller övningar från olika föreningsidrotter som är representerade så kan ni bara skicka ett mail till nedanstående adress så tar jag bort det direkt.

idrottochhalsaiskolan@outlook.com

 

2

Anders Isaksson, Idrottslärare, Vaxmoraskolan