SAM_3418

 

Paddling och lägerliv är det projekt som tar mest tid att planera. Det beror till stora delar på att jag planerar hela projektet på egen hand och eftersom det ingår övernattning så måste man också tänka på att eleverna ska ha mat, det gör att det tar mycket tid men när man har sett resultatet så inser man att det är värt all tid som man lägger ner före projektets genomförande. Sedan får man offra att man sover ute ett par nätter, har man tur kanske man kan få kompensation för det vid något senare tillfälle. Det här projektet genomför jag med eleverna i åk 6, eftersom vi är en två parallell skola så brukar jag åka iväg med första gruppen torsdag till fredag och andra gruppen måndag till tisdag.

Allt material till detta projekt har vi köpt in till skolan förutom kanoterna då som vi hyr.

Varför genomför vi detta projekt.

Som ett led i att ta eleverna genom kursplanens innehåll och mål i ämnet idrott och hälsa har vi nu kommit fram till momentet friluftsliv.

Enligt kursplanens syfte i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.” samt utveckla förmågan att ”vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv”.

I det centrala innehållet ska elever i årskurs 4-6 ges möjligheter att genomföra ”lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider”  och ”förstå ”rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten”. Samt lära sig att visa ”säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser”.

Eleverna kommer att bedömas i förmågan att ”genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler”.

Utifrån detta har jag planerat ett projekt som jag hoppas både ska uppskattas av eleverna och vara lite äventyrligt där dessa mål genomförs, beaktas och uppfylls.

SAM_3282