Hur brukar då resultatet av utbildning i säkerhet på is se ut?

Målet är att alla elever i årskurs fem ska bada isvak och vi brukar i det närmaste uppnå det resultatet. Av 50 elever så är det ungefär 1 elev som inte badar isvak och det beror alltid på att elevens föräldrar säger nej. Hur mycket man än informerar och utbildar elever och föräldrar så är det alltid någon förälder som motsätter sig detta. Ofta blir de väldigt provocerade av att vi genomför denna utbildning men det beror på att dessa föräldrar inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna fatta rätt beslut. Om de skulle välja att vara en del av utbildningen och själva vara med under dagen då vi genomför isvaksdoppet och att de genomför ett isvaksdopp själva så skulle deras inställning se annorlunda ut. Men det skulle aldrig dessa föräldrar göra för de har redan bestämt sig för att genomförandet av detta är något dåligt. Den enda som mår dåligt av detta beslut är deras egna barn. Dessa föräldrar tror att de skyddar sina barn men den erfarenhet jag har så är det precis tvärtom. Dessa elever blir väldigt besvikna att de inte får genomföra denna utbildning. Till skillnad från många andra aktiviteter som vi genomför på idrottslektionerna så är riskerna vid detta moment betydligt lägre. Under de år jag har genomfört detta har vi inte haft en enda olycka eller skada, vilket naturligtvis är självklart vid ett genomförande. Säkerheten är så enormt stor i detta projekt. Om man jämför med andra aktiviteter som gymnastik och övrigt inom friluftsliv så har vi haft mycket mer skador på eleverna även fast man försöker förhindra det inom dessa områden också.

Men inga argument biter på dessa föräldrar men eftersom de är så få till antalet så ser jag dem numera som en försumbar minoritet som man inte bör lägga allt för mycket energi på.

De föräldrar som får hem barn som har genomfört isvaksdoppet, får hem barn som är stolta över sin prestation och som stärkt sin självkänsla och sitt självförtroende något ofattbart och det är den stora belöningen i detta projekt. Det leder till att många föräldrar är oerhört tacksamma och glada för att jag genomför detta projekt och ger eleverna denna utbildning som en del i idrottsundervisningen.

Hur lyckas man nå dessa höga resultat? Det gör man genom att informera föräldrar i god tid i förväg och genom att förbereda och utbilda elever väl inom området. När de kommer till själva genomförandet ska eleverna ha gjort isvaksdoppet i sina huvuden 1000 gånger, nu ska de bara göra det en gång till. Resultatet av antalet elever som badar är bara ett bevis på om jag gjort ett tillräckligt bra jobb.

Ibland uppmärksammans vårt arbete lite extra vilket naturligtvis alltid är roligt med tanke på hur mycket tid det ligger bakom projektet.

Lokaltidningen Mitt i Sollentuna.

För att läsa hela artikeln, klicka på länken – Mitt i Sollentuna – artikel isvak

Första sidan i lokaltidningen 


Artikeln i tidningen 

Ibland måste man ju prova på själv för att kunna utbilda eleverna på bästa sätt.

Reaktioner från föräldrar

Förälder 1 

”Idag kom det hem en alldeles lyrisk kille, han var helt utmattad och lycklig. Namn hade klarat det! Detta är den största utmaningen Namn har varit med om och både han och vi är super stolta.

Förälder 2 

”Tack från familjen namn för att du gjorde detta för min son namn. Ett minne för livet som stärker självförtroendet enormt!!!”

Förälder 3 

”Anders, skänkte dig en varm tanke när namn (som nu går 1:an på gymnasiet) igen fick bada isvak som en del i idrottsundervisningen. Dina gamla Vaxmora elever klarade sig galant:)! Varma hälsningar från….”

Förälder 4 

”En välförtjänt gåva till en fantastisk idrottslärare som våra barn har (och har haft) förmånen att ha under sina år på Vaxmoraskolan.
En och annan idrottslektion och isvaksupplevelse har jag själv hunnit med tillsammans med Anders och hans klasser också. 

Du gör ett fantastiskt jobb Anders och är en lysande förebild för idrottslärare överallt! Stort tack och jag ser fram emot fler roliga och utvecklande lektioner tillsammans med dig för barnen (och mig själv)!”