Minitennis som rastaktivitet

Jag kan rekommendera att låta eleverna spela minitennis på rasterna. Jag hade idrottslektioner med tennis och på rasterna passade eleverna på att spela och öva. Det krav jag hade på eleverna var att när de spelat klart så ser man till att det ligger två rack och en boll vid varje nät. Det fungerade även på eftermiddagstid med eleverna på fritids.