Med de yngre eleverna är det utmärkt att börja orientera på skolgården. Jag har tre olika banor som eleverna genomför. Istället för att stämpla olika kontroller så orienterar eleverna med hjälp av en skolgårdskarta och svarar på frågor som har med orientering att göra. På så sätt lär sig eleverna även olika karttecken och kartans färger. De tre banorna är uppdelade i Grön, Gul och Röd bana. Halva klassen gör den gröna banan och den andra halvan den gula. Sedan byter de med varandra och går den andra banan. När de har gjort både gul och grön bana så får de göra den röda banan. Ibland hinner man inte den sista kartan utan då få man genomföra den nästa lektion. Eleverna börjar i klassrummet där vi går genom grunderna i orientering. När de gjort banorna så rättar vi svaren tillsammans. Därefter brukar vi spela karttecken memory.

Anledningen till att frågorna är fördelade från 1-35 är för att då kan man sätta upp alla frågor på samma gång och sedan får de hänga ute. Det innebär att man kan fortsätta nästa lektion och avbryta när tiden är ute oavsett var man är.


Gul bana – Kartans färger

Gul bana fokuserar på att få eleverna att förstå kartans olika färger och förstå att en färg kan betyda flera saker.

Fråga 1 Gul

Fråga 2 Gul

Fråga 3 Gul

Fråga 4 Gul

Fråga 5 Gul

Fråga 6 Gul

Fråga 7 Gul

Fråga 8 Gul

Fråga 9 Gul

Fråga 10 Gul

Svarskort Gul bana

Svarskort Gul bana

Facit Gul och Grön Bana

Facit Gul och Grön Bana


Grön bana – Kartans symboler, karttecken

Fråga 11 Grön

Fråga 12 Grön

Fråga 13 Grön

Fråga 14 Grön

Fråga 15 Grön

Fråga 16 Grön

Fråga 17 Grön

Fråga 18 Grön

Fråga 19 Grön

Fråga 20 Grön

Svarskort Grön bana

Svarskort Grön bana

Facit Gul och Grön Bana

Facit Gul och Grön Bana


Röd bana – Kartkunskapsbana – Passa kartan

Frågor Röd bana 21-35

Svarskort Röd bana

Svarskort Röd bana

Svarskort till alla banor samlade

Svarskort alla banor Gul, Röd, Grön


Övning under orienteringen

Under tiden eleverna springer runt på skolgården och svarar på frågor. Så brukar jag placera ut mig någonstans på skolgården. Dock inte där det hänger frågor. När eleverna passerar så stoppar jag dem och ställer två frågor.

Fråga 1 – Passa kartan mot norr?

Fråga 2 – Sätt fingret exakt där jag står nu?

När de gjort det så får de springa vidare.


Kartor

Skolgårdskarta – Alla kontroller utsatta

Skolgårdskarta – Utan Kontroller

Skolgårdskarta – Gul Bana

Skolgårdskarta – Grön Bana

Skolgårdskarta – Röd Bana