Här presenterar jag mina skridskolektioner, mer tips på olika övningar och lekar finns längst ner.

Mitt främsta syfte är att eleverna ska under roliga former få träna på att leka och åka skridskor och på så sätt utveckla sin balans, koordination och kroppskontroll.

Först kan man ju diskutera i vilket kunskapskrav eller centralt innehåll skridskor egentligen ingår. Antingen är det friluftsliv eftersom man är utomhus. Alternativet är att man bedömer eleverna i rörelse i sammansatta motoriska grundformer. Sista alternativet är om man inte istället ska bedöma eleverna i rörelse i olika spel och lekar. Jag tror att det beror på vad man gör. Skulle vi åka långfärdsskridskor på en sjö så skulle jag se det som friluftsliv och då bedöma elever i det. Åker vi på en  konstgjord bana, då tillhör det nog mer SAM_0252rörelsemomentet därför har jag lagt skridskor under rörelse eftersom vi oftast åker på konstgjord bana. Gör vi olika lekar och övningar på skridskor så bedömer man elevernas förmåga i sammansatt motoriska grundformer som till exempel balans och koordination. Spelar vi bandy så tillhör det mer bedömning i rörelse i olika spel och lekar. Jag väljer ändå att se det som ett moment som tillhör rörelse mer än friluftsliv iallafall utifrån övningarna i mina lektioner.

Mina skridskolektioner

Skridskolektion 1

Skridskolektion 2

Skridskolektion 3

Bandylektion 1 och 2.

Ibland blir det långfärdsskridskor!
Ibland blir det långfärdsskridskor!
Korvgrillning!
Med korvgrillning!
Olika tips på övningar som man kan göra med elever i år 1-6.

Lekar och övningar för skridskor (Pdf fil med tips för övningar och lekar med elever.)

Tre Kronors Hockeyskola (Pdf fil med tips för övningar med elever. Från Svenska ishockeyförbundet.)

Skridskoövningar från Svenska ishockeyförbundet (Instruktionsfilmer)

Skridskoövningar från Svenska bandyförbundet (Instruktionsfilmer)

Skridskoteknik