Snöregler

När första snön kommer går all personal ut under rasterna.

Snöregler

Snöregler

Snöbollskastning

  • all form av snökastning är förbjuden under hela skoldagen från 07.00-17.30. Är man på skolans område under den tiden så kastar man inte snö.
  • det är förbjudet att mula någon med snö eller trycka ner/brotta ner någon i snön, gäller också under hela skoldagen.

Pulkaåkning

  • det är ok att åka i pulkabacken, för att få åka ska eleven ha hjälm på sig. Hjälm tar man med sig hemifrån om man tänkt åka.
  • när man åkt nedför backen så går man alltid trappan upp, samma regler gäller när rasten är slut och man ska upp till skolan.
  • tar man med sig hjälm och åkfordon så ansvarar man själv för sakerna och ser till att de kommer hem efter dagen. Inga leksaker inne i skolan, skolan ansvarar inte för förvaring av leksakerna som tas med hemifrån.
  • För att veta vilka åkredskap som är ok att använda under skoltid ta kontakt med fritids.
  • Vi åker endast i backen som är vid trappen på framsidan ner mot fotbollsplan. Man får inte åka eller vistas på andra sidan stängslet ner mot tennisplan. Man får inte åka i den lilla backen mellan nybyggda delen och vägen.

När rasten är slut

  • För att det inte ska bli blött i korridorerna så måste alla ta av sig skorna i skohallarna, om man förvarar skorna på sin plats vid klassrummen bär man skorna till platsen. När man ska gå ut, bär man skorna till hallen och tar på sig skorna där. Ingen går med utomhusskor i korridorerna.