Äldre stationer som ej längre används, kan användas som reservstationer

Kasta bollar i rektangel