Om du som elev behöver träna extra orientering kan du använda dig av nedanstående kartor. Vid bedömning genomförs punktorientering, dessa kartor är till för att träna inför punktorienteringen. Kan du nedanstående kontroller har du goda chanser att uppnå kunskapskravets mål i orientering.

Kartor

Alla kontroller utsatta

Karta Utan Kontroller

Kontroll 1 och 2

Kontroll 3 och 4

Kontroll 5 och 6

Kontroll 7 och 8

Kontroll 9 och 10

Kontroll 11 och 12

Kontroll 13 och 14

Kontroll 17 och 18

Kontroll 19 och 20

Kontroll 21 och 22

Kontroll 23 och 24

Kontroll 25 och 26

Kontroll 27 och 28

Kontroll 29 och 30