Utbildningens innehåll

Utbildningsplan för mina elever i dans

Dans är roligt att lära ut, nu är jag inte så bra på dans själv men enklare danser och med hjälp av digitaliserat lärande blir nivån ändå rätt så bra tycker jag. Så här jobbar jag med dans med eleverna på min skola.

Nu är den här utbildningsplanen inte huggen i sten utan dyker det upp nya idéer så kan man lägga till eller förändra olika delar och moment.

Åk 1 och 2

Eleverna tränar på att räkna och klappa i takt till enklare danser. De får träna på olika rörelser och danser i takt till musik. För mer information vilka danser vi genomför se under fliken ”enklare danser”.

Vi kan ibland också genomföra juldanser då dansar eleverna med sina äldre faddrar. Se exempel under fliken ”juldanser”.

Vi har en projektor i idrottshallen, avslutningen på dans för år 1-2 är att välja ut några enklare danser från just dance. Eleverna försöker härma danserna och rörelserna från just dance. Se exempel under fliken ”just dance”.

Eleverna utför också olika danslekar. Se exempel under fliken ”danslekar”.

 

Åk 3

I åk 3 brukar vi ganska snabbt repetera några av de enklare danserna som de har arbetat med i åk 1 och 2. Sedan börjar jag introducera eleverna i bugg. Se exempel under fliken ”klassiska danser” och välj ”bugg”. Anledningen till att jag väljer bugg som dans är nog mer för att det är den dans som jag kan lära ut bäst.

Under åk 3 kan vi också genomföra ”juldanser” och någon dans från ”just dance”.

Eleverna utför också olika danslekar. Se exempel under fliken ”danslekar”.

Eventuellt juldanser med sina faddrar.

 

Åk 4

I åk 4 börjar vi med att repetera bugg.

Sedan får eleverna i små grupper välja en låt från ”just dance” som de ska försöka lära sig och visa upp för övriga i klassen. De ska försöka att lära sig rörelserna utan att se på filmen.

Eventuellt juldanser med sina faddrar.

 

Åk 5

I åk 5 gör eleverna egna danser. De delas in i smågrupper och väljer en låt som de sedan hittar på steg och rörelser till. Se mer information under fliken ”Gruppdans”.

Eventuellt juldanser med sina faddrar.

 

Åk 6

I åk 6 får eleverna vara med och bestämma lite över hur de vill arbeta med dans momentet.

De alternativ vi brukar ha att välja på är följande:

Alt 1 – Eftersom vi filmar danserna från åk 5 så kan eleverna välja på att få ut danserna och sedan försöka förbättra dem och finslipa på resultatet. Ett sätt att arbeta med formativ bedömning i dans.

Alt 2 – Eleverna delas in i små grupper. Alla grupper gör en dans med steg och rörelser precis som i åk 5 med skillnaden är att alla grupper hittar på en dans men de använder sig av samma låt.

Alt 3 – Att de i små grupper får välja två danser från ”just dance” en enklare och en svårare dans som de ska lära sig och sedan försöka lära ut till övriga i klassen.

Alt 4 – Att vi väljer någon av de ”klassiska danserna” och försöker lära oss en ny dans. Till exempel polka eller schottis.

Eventuellt juldanser med sina faddrar.