Utbildningens innehåll

Utbildningsplan för mina elever i simning och livräddning

Nu skiftar förutsättningarna för att bedriva undervisning i simning och livräddning från år till år, vilket leder till att man får göra justeringar på vad man fokuserar på. Från åk 3 så är eleverna i simhallen minst 3 gånger per läsår upp till åk 6. Ibland har vi möjlighet att åka med yngre elever och ibland kan vi utöka undervisningen för de äldre. Men i stort ser utbildningens innehåll för att upp nå målen ut ungefär så här. Nu ska tilläggas att de elever som jag undervisar har stor simkunnighet redan när de kommer till min undervisning, tack vare att många föräldrar tar ett stort ansvar för att lära eleverna att simma.

Nu är den här utbildningsplanen inte huggen i sten utan dyker det upp nya idéer så kan man lägga till eller förändra olika delar och moment.

Åk 1 och 2
Simning

Eleverna tränar på simteknik i mag- och ryggläge i den grunda delen. De som vill får sedan träna på att simma även på den djupa delen. Eleverna bör klara cirka 50 meter bröstsim för att få hoppa på trampolinerna.

 
Vattenvana

Övningarna genomförs på grunt vatten.

Övningar

Koka kaffe

Doppa huvudet

Hämta föremål från botten.

Hoppa från kanten.

Flyta

Rotera

Glida

Lek – I med alla vattenleksaker, säg en kroppsdel och en färg. Eleverna ska sedan till exempel sätt näsan på något rött.

Livräddning

Eleverna genomför ingen livräddningsutbildning i åk 1 och 2.

Det viktigaste i den här åldern är att eleverna tycker att det är roligt att vara i simhallen och inte är rädda för vattnet. Jag har inga mål eller krav som eleverna ska uppfylla utan jag utgår från gruppen och den nivå individerna är på.

Åk 3
Simning 

I de tre lektioner som vi genomför med eleverna så börjar vi alltid med att simma. Oavsett om de klarat målet eller inte så är det bra att simma så mycket som möjligt.

Eleverna simmar 200 meter, 150 meter i magläge följt av 50 meter i ryggläge. Eleverna får instruktionen att försöka simma så långt som möjligt utan att stanna och vila.

Vattenvana

Övningarna genomförs på djupt och grunt vatten.

Övningar

Hoppövningar

Hoppa från kanten.

Hoppa från kanten med ryggen mot.

Hoppa spiken från kanten och sjunk så långt ner som möjligt.

Dykövningar

Sitt på huk, fall framåt och tryck ifrån lite med fötterna på slutet.

Stå med böjda ben, fall framåt och tryck ifrån i slutet med fötterna.

Stå upprätt, tryck ifrån med fötterna.

Gör du rätt ska händerna nudda vattnet först och sedan huvudet och överkroppen och till sist benen.

Dyk från trampolin eller kanten, Dyk genom en rockring som sänks ner i vattnet jag brukar hålla den under vattnet. Tre olika alternativ försök simma under vattnet hela vägen igenom rockringen. Alt 2 dyk i men simma fram till rockringen och dyk igenom. Alt 3 hoppa i och simma fram till rockringen och dyk igenom.

Dyk ner till botten från vattnet. Försök hämta upp ett lätt föremål. Jag brukar ha golfbollar.

Övriga övningar

Köttbullen – Sitt på huk, sära på knäna, omfamna benen. Luta dig framåt och gör en kullerbytta i vattnet. Om man vill kan man göra två kullerbyttor.

Flyta – Ligg på rygg så stilla som möjligt och försök att flyta.

Glid övning – Tryck ifrån med benen försök glida så långt som möjligt, prova igen och försök glida längre än första gången.

Livräddning

Bad, båt och isvett – Eleverna genomför delar av Svenska Livräddningssällskapets program i bad, båt och isvett. För mer information se under fliken livräddning.

Åk 4
Simning

I de tre lektioner som vi genomför med eleverna så börjar vi alltid med att simma. Oavsett om de klarat målet eller inte så är det bra att simma så mycket som möjligt.

Eleverna simmar 200 meter, 150 meter i magläge följt av 50 meter i ryggläge.

Vattenvana

Övningarna genomförs på djupt vatten.

Övningar

Hoppövningar

Hoppa från kanten.

Hoppa från kanten med ryggen mot.

Hoppa spiken från kanten och sjunk så långt ner som möjligt.

Dykövningar

Sitt på huk, fall framåt och tryck ifrån lite med fötterna på slutet.

Stå med böjda ben, fall framåt och tryck ifrån i slutet med fötterna.

Stå upprätt, tryck ifrån med fötterna.

Gör du rätt ska händerna nudda vattnet först och sedan huvudet och överkroppen och till sist benen.

Dyk från trampolin eller kanten, Dyk genom en rockring som sänks ner i vattnet jag brukar hålla den under vattnet. Tre olika alternativ försök simma under vattnet hela vägen igenom rockringen. Alt 2 dyk i men simma fram till rockringen och dyk igenom. Alt 3 hoppa i och simma fram till rockringen och dyk igenom.

Dyk ner till botten från vattnet. Försök hämta upp ett lätt föremål. Jag brukar ha golfbollar.

Övriga övningar

Köttbullen – Sitt på huk, sära på knäna, omfamna benen. Luta dig framåt och gör en kullerbytta i vattnet. Om man vill kan man göra två kullerbyttor.

Flyta – Ligg på rygg så stilla som möjligt och försök att flyta.

Livräddning

Livräddning med livboj – Eleverna simmar 25 meter med livboj och räddar en kamrat som de bogserar tillbaka 25 meter.

Bogsering – Eleverna tränar på att bogsera en person utan hjälpredskap.

Åk 5
Simning

I de tre lektioner som vi genomför med eleverna så börjar vi alltid med att simma. Oavsett om de klarat målet eller inte så är det bra att simma så mycket som möjligt.

Eleverna simmar 200 meter, 150 meter i magläge följt av 50 meter i ryggläge.

Vattenvana

Övningarna genomförs på djupt vatten.

Övningar

Hoppövningar

Hoppa från kanten.

Hoppa från kanten med ryggen mot.

Hoppa spiken från kanten och sjunk så långt ner som möjligt.

Dykövningar

Sitt på huk, fall framåt och tryck ifrån lite med fötterna på slutet.

Stå med böjda ben, fall framåt och tryck ifrån i slutet med fötterna.

Stå upprätt, tryck ifrån med fötterna.

Gör du rätt ska händerna nudda vattnet först och sedan huvudet och överkroppen och till sist benen.

Dyk ner till botten från vattnet. Försök hämta upp ett lätt föremål. Jag brukar ha golfbollar.

Övriga övningar

Köttbullen – Sitt på huk, sära på knäna, omfamna benen. Luta dig framåt och gör en kullerbytta i vattnet. Om man vill kan man göra två kullerbyttor.

Flyta – Ligg på rygg så stilla som möjligt och försök att flyta. Denna övning genomför vi med kläder på.

Livräddning

Klädsim inför isvaksdoppet – Eleverna simmar 200 meter klädsim, 150 meter i ryggläge följt av 50 meter i ryggläge. Dock inga krav på att man inte får stanna och vila. Eleverna får stanna hur många gånger de vill och om det är någon som upplever det som otäckt så får man när som helst avbryta simningen.

Livräddning med livboj – Eleverna simmar 25 meter med livboj och räddar en kamrat som de bogserar tillbaka 25 meter.

Iskunskap – Eleverna genomför utbildning i säkerhet på is. För mer information se under idrottsprojekt.

Simskola

De elever som inte har uppnått målen för godtagbara simkunskaper erbjuds på vårterminen i årskurs 5 simskola. Jag åker iväg med de elever som inte uppnått målen på eftermiddagarna efter skoltid. Med en liten grupp och kontinuerlig träning brukar det gå ganska fort. Vi har simskola cirka 3-4 gånger i veckan. Efter två till tre veckor klarar eleverna simprovet.

Målet – Att kunna simma 150 meter i magläge följt av 50 meter i ryggläge. Sammanlagt 200 meter i en följd.

Åk 6
Simning

I de tre lektioner som vi genomför med eleverna så börjar vi alltid med att simma. Oavsett om de klarat målet eller inte så är det bra att simma så mycket som möjligt.

Eleverna simmar 200 meter, 150 meter i magläge följt av 50 meter i ryggläge.

Vattenvana

Övningarna genomförs på djupt vatten.

Övningar

Hoppövningar

Hoppa från kanten.

Hoppa från kanten med ryggen mot.

Hoppa spiken från kanten och sjunk så långt ner som möjligt.

Dykövningar

Sitt på huk, fall framåt och tryck ifrån lite med fötterna på slutet.

Stå med böjda ben, fall framåt och tryck ifrån i slutet med fötterna.

Stå upprätt, tryck ifrån med fötterna.

Gör du rätt ska händerna nudda vattnet först och sedan huvudet och överkroppen och till sist benen.

Dyk ner till botten från vattnet. Eleverna instrueras i tekniken för att dyka ner till botten.

Övriga övningar

Köttbullen – Sitt på huk, sära på knäna, omfamna benen. Luta dig framåt och gör en kullerbytta i vattnet. Om man vill kan man göra två kullerbyttor.

Flyta – Ligg på rygg så stilla som möjligt och försök att flyta.

Trampa vatten – Eleverna får prova på att trampa vatten. Jag brukar köra ett par minuter. Mer för att de ska vi träna på tekniken.

Livräddning

Livräddning med docka – Eleverna tränar att dyka på djupt vatten. Eleverna får välja om de vill hämta dockan på djupt eller grunt vatten. Eleverna simmar 25 meter, dyker ner efter dockan och bogserar den tillbaka 25 meter.

Vid paddlingen – Eleverna tränar på att välta en kanot när de har flytväst på sig och tränar på att bogsera en kamrat med flytväst.

Säkerhet vid bad i sjö – Badvett, teoretisk genomgång om vad de ska tänka på när de badar i sjö, sker i samband med paddlingen.

Hjärt- och lungräddningsutbildning – För mer information se under livräddningsfliken.

Första hjälpen utbildning – För mer information se under livräddningsfliken.