Vad är Skoljoggen

Skoljoggen är en löptävling där klasserna tävlar mot varandra. De försöker springa så många varv som möjligt under 45 minuter. Den klass som har högst snitt vinner vandringspokalen. Sedan är det en individuell tävling där de som springer flest varv får en medalj.

Varför genomför vi detta projekt.

Skoljoggen genomförs framförallt för att det finns en tradition på skolan i detta projekt. Det finns en poäng att bevara traditioner på skolan, då många traditioner byts ut eller försvinner beroende på vilka som arbetar på skolan för tillfället. Utan att egentligen tycka att det är något fel med att vissa traditioner försvinner eller finns kvar.

Men fördelen med Skoljoggen är att det är lätt att organisera, det krävs inte så mycket förarbete. Sedan finns det en gemenskap i att hela skolan gör något tillsammans.

Men det går ju också att styrka genom kursplanen genom nedanstående argument. Till skillnad från övriga projekt så bedömer jag inte eleverna i Skoljoggen. Jag ser det mer som ett tillfälle att utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra.

Ur kursplanens syfte.

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.”

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.”

”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.”

Ur kursplanens centrala innehåll.
År 1-3 Rörelse
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
År 1-3 Friluftsliv
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
År 4-6 Rörelse
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
År 4-6 Friluftsliv
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.