Vindskydd

Lär dig bygga ett vindskydd

Det finns en mängd olika sätt att bygga upp ett vindskydd. Här presenteras några olika sätt att bygga det på. Vilket av sätten man använder sig av beror på dels hur den valda platsen där vindskyddet ska stå ser ut, vilket material man har tillgång till och vilket användningsområde vinskyddet ska ha.

Första sättet – med rep och presenning

Andra sättet – med rep och presenning 

Tredje sättet – utan material 

Fjärde sättet – med rep och presenning

Om man inte har några träd att fästa vinskyddet i kan man bygga en trefot. Bygg två stycken ungefär lika höga och fäst presenningen i dem. Istället för träd blir trefoten stöd till presenningen.

Hur man bygger en trefot